Bijzondere leden

N.S.H.C. Apeliotes bedankt al haar vrijwilligers!!

Geen enkele sportvereniging kan goed functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Dus ook Apeliotes niet! Dankzij alle vrijwilligers kan er wekelijks getraind worden, kunnen er wedstrijden worden gespeeld en kan er genoten worden van een feestje op z’n tijd.

Apeliotes beseft hoe belangrijk deze vrijwilligers zijn en heeft daarom verschillende manieren om bijzondere vrijwilligers in het zonnetje te zetten.


ERELID

Ereleden van de vereniging zijn zij, die zich op sportief en/of organisatorisch gebied binnen de vereniging op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Tevens moet het kandidaat-erelid binnen de vereniging met grote verantwoordelijkheden belast zijn (geweest) en daar ook naar volle tevredenheid naar gehandeld hebben, dit naar het oordeel van het bestuur. Ook moet de inzet van het kandidaat-erelid feitelijk bovenmatig zijn (geweest), gemeten naar tijdsduur en/of verantwoordelijkheid, dit naar het oordeel van het bestuur dan wel tenminste vijf leden. Het erelid moet met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen worden benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

LID VAN VERDIENSTE

In alle gevallen waarbij een kandidaat niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor het erelidmaatschap, maar wel duidelijke verdiensten voor de vereniging heeft behaald, is de benoeming tot Lid van verdienste een goed alternatief. Het bestuur beslist over een benoeming als Lid van Verdienste.Ereleden: 

  • Erik Vossenaar
  • Bart Melis-Dankers
  • Anneke Sloet
  • Willem Faassen

 

Leden van verdienste: 

  • Erik Jansen
  • Bas van de Meerendonk
  • Josje van Hagen 

 

Team van verdienste: 

  • HDTVees